خلاصه کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد

قدرت نوشتن در برآورده‌کردن اهداف و آرزوها
۲۳ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا Bardia Sanginiyan
قدرت بنویس تا اتفاق بیوفتد مثل قدرت عشق مثل عشق مادر به فرزند یا دیگر عشق ها قدرت ماوراءالطبیعه دارد این قدرت قدرت خیلی بالایی هست چون خداوند در قرآن نیز به قلم قسم یادکرده قدرتمند ترین حافظه در مقابل کم رنگ ترین جوهر ها ماندگاری کمتری دارد
chekida | چکیدا حمیدرضا آقابابایی
اول که تو خود چکیدا من کتابی خودمم کاملآ مغایرت داشت با این کتاب و ثانیا۶این تحقیقات و مطالعات که دانشجویان انجام دادن تا بنویس و اتفاق بیافتاد اصلا انجام نشده
chekida | چکیدا مریم دلاوران
با اینکه از قبل، نوشتن اهداف جزو عادت هام بود و به تاثیرش واقف بودم اما گوش کردن به این خلاصه هم کمک کننده بود و نکات جدیدی یاد گرفتم.
خلاصه کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد / ترجمه کتاب write it down to make it happen
خلاصه کتاب
بنویس تا اتفاق بیفتد
قدرت نوشتن در برآورده‌کردن اهداف و آرزوها هنریت آن کلاوسر
۲۳ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا Bardia Sanginiyan
قدرت بنویس تا اتفاق بیوفتد مثل قدرت عشق مثل عشق مادر به فرزند یا دیگر عشق ها قدرت ماوراءالطبیعه دارد این قدرت قدرت خیلی بالایی هست چون خداوند در قرآن نیز به قلم قسم یادکرده قدرتمند ترین حافظه در مقابل کم رنگ ترین جوهر ها ماندگاری کمتری دارد
chekida | چکیدا حمیدرضا آقابابایی
اول که تو خود چکیدا من کتابی خودمم کاملآ مغایرت داشت با این کتاب و ثانیا۶این تحقیقات و مطالعات که دانشجویان انجام دادن تا بنویس و اتفاق بیافتاد اصلا انجام نشده
chekida | چکیدا مریم دلاوران
با اینکه از قبل، نوشتن اهداف جزو عادت هام بود و به تاثیرش واقف بودم اما گوش کردن به این خلاصه هم کمک کننده بود و نکات جدیدی یاد گرفتم.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم