خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد

قدرت نوشتن در برآورده‌کردن اهداف و آرزوها
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا علی آسنجرانی
خوب بود و تشکر از همه عوامل اگر به مثال ها بیشتر می‌پرداختید بهتر هم می‌شد.
chekida | چکیدا زهره یاسمی
عالی بود
chekida | چکیدا سارا بی ریا
جالب بود و مثال های خوب و کاربردی ای داشت خداقوت
خلاصه کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد / ترجمه کتاب write it down to make it happen
خلاصه کتاب
بنویس تا اتفاق بیفتد
قدرت نوشتن در برآورده‌کردن اهداف و آرزوها هنریت آن کلاوسر
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا علی آسنجرانی
خوب بود و تشکر از همه عوامل اگر به مثال ها بیشتر می‌پرداختید بهتر هم می‌شد.
chekida | چکیدا زهره یاسمی
عالی بود
chekida | چکیدا سارا بی ریا
جالب بود و مثال های خوب و کاربردی ای داشت خداقوت
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم