خلاصه کتاب تو کله خر هستی

چطور نسبت‌به توانایی‌هامون شک نداشته باشیم؟
۲۶ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا ساسان امانی
عالی
chekida | چکیدا haniyeh mahdavi
خوب
chekida | چکیدا Abedin Ansari
خیلی عالیه
خلاصه کتاب تو کله خر هستی
خلاصه کتاب
تو کله خر هستی
چطور نسبت‌به توانایی‌هامون شک نداشته باشیم؟ جن سینسرو
۲۶ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا ساسان امانی
عالی
chekida | چکیدا haniyeh mahdavi
خوب
chekida | چکیدا Abedin Ansari
خیلی عالیه
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم