خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب گوش نمی‌کنی

چیز مهمی رو داری از دست میدی!
۱۵ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب گوش نمی کنی / ترجمه کتاب you are not listening
خلاصه کتاب
گوش نمی‌کنی
چیز مهمی رو داری از دست میدی! کیت مورفی
۱۵ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم