خلاصه کتاب گوش نمی‌کنی

چیز مهمی رو داری از دست میدی!
۳۸ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا روح اله محجوب
به چند نکته کلیدی در این خلاصه اشاره شده که بسیار آموزنده است
chekida | چکیدا سیدامید موسوی
عالی بود من‌که حال کردم
chekida | چکیدا نیکا برهمند
محشر بود
خلاصه کتاب گوش نمی کنی / ترجمه کتاب you are not listening
خلاصه کتاب
گوش نمی‌کنی
چیز مهمی رو داری از دست میدی! کیت مورفی
۳۸ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا روح اله محجوب
به چند نکته کلیدی در این خلاصه اشاره شده که بسیار آموزنده است
chekida | چکیدا سیدامید موسوی
عالی بود من‌که حال کردم
chekida | چکیدا نیکا برهمند
محشر بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم