خلاصه کتاب مغز در مواجهه با پورنوگرافی

اعتیاد مدرن که خطرش بیخ گوشمونه!
۲۴ دقیقه
۵ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا حسین جهانیان
در خلاصه کتاب، تابوی اثرات دیدن فیلم برای اشخاصی که دچار نیستند شکسته نشده ، و گفته نشده که افراد بعد از آن به احتمال یقین دچار خود ارضایی شده و این تاثیر مخرب بر روح و روان شخص خواهد شد. ولی برای افرادی که دچار این اعتیاد هستند موثر است.
chekida | چکیدا نیما امینی
چون شاید این مورد مشکل جدید خیلی از ادما چه جهان سومیا چه کشورهای غربی،خیبی بهتر بود که توضیحات و راهکارهای بیشتری در خصوص مضرات و درمان پورنوگرافی انجام میشد،و واقعا این یک چکیده خیلی خلاصه از کتاب بود و ادم باید برهدحتما خود کتاب رو بخونه
chekida | چکیدا زهرا رمضان پور
میتونه پر محتوی تر باشه..از نظر دیگه ایی ب مضربودن پورن دیدن بپردازه..یا مشکلاتی ک تو شخصیت و رفتار و نوع تفکر فرد میزاره رو برسی کنه مثالهای واقعی از اون گروه های ترک پورن بزاره.
خلاصه کتاب مغز در مواجهه با پورنوگرافی / ترجمه کتاب Your Brain on Porn
خلاصه کتاب
مغز در مواجهه با پورنوگرافی
اعتیاد مدرن که خطرش بیخ گوشمونه! گری ویلسون
۲۴ دقیقه
۵ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا حسین جهانیان
در خلاصه کتاب، تابوی اثرات دیدن فیلم برای اشخاصی که دچار نیستند شکسته نشده ، و گفته نشده که افراد بعد از آن به احتمال یقین دچار خود ارضایی شده و این تاثیر مخرب بر روح و روان شخص خواهد شد. ولی برای افرادی که دچار این اعتیاد هستند موثر است.
chekida | چکیدا نیما امینی
چون شاید این مورد مشکل جدید خیلی از ادما چه جهان سومیا چه کشورهای غربی،خیبی بهتر بود که توضیحات و راهکارهای بیشتری در خصوص مضرات و درمان پورنوگرافی انجام میشد،و واقعا این یک چکیده خیلی خلاصه از کتاب بود و ادم باید برهدحتما خود کتاب رو بخونه
chekida | چکیدا زهرا رمضان پور
میتونه پر محتوی تر باشه..از نظر دیگه ایی ب مضربودن پورن دیدن بپردازه..یا مشکلاتی ک تو شخصیت و رفتار و نوع تفکر فرد میزاره رو برسی کنه مثالهای واقعی از اون گروه های ترک پورن بزاره.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم