خلاصه کتاب مغز در مواجهه با پورنوگرافی

اعتیاد مدرن که خطرش بیخ گوشمونه!
۲۴ دقیقه
۵ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا نیما امینی
چون شاید این مورد مشکل جدید خیلی از ادما چه جهان سومیا چه کشورهای غربی،خیبی بهتر بود که توضیحات و راهکارهای بیشتری در خصوص مضرات و درمان پورنوگرافی انجام میشد،و واقعا این یک چکیده خیلی خلاصه از کتاب بود و ادم باید برهدحتما خود کتاب رو بخونه
chekida | چکیدا رامتین بختیاری
نقطه نظرهای خیلی خوبی توش بود . همین که بدونی چی میشه با دیدن پورن و چه آسیبهای رابطه‌ای خواهی داشت خودت راه‌کارهای ترک اون رو پیدا میکنی
chekida | چکیدا علیرضا تهرانی
ضروری خوندن یا گوش دادن این کتاب چون قطعا بدرد خودتون و اطرافیانتون بدون شک میخوره👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻
خلاصه کتاب مغز در مواجهه با پورنوگرافی / ترجمه کتاب Your Brain on Porn
خلاصه کتاب
مغز در مواجهه با پورنوگرافی
اعتیاد مدرن که خطرش بیخ گوشمونه! گری ویلسون
۲۴ دقیقه
۵ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا نیما امینی
چون شاید این مورد مشکل جدید خیلی از ادما چه جهان سومیا چه کشورهای غربی،خیبی بهتر بود که توضیحات و راهکارهای بیشتری در خصوص مضرات و درمان پورنوگرافی انجام میشد،و واقعا این یک چکیده خیلی خلاصه از کتاب بود و ادم باید برهدحتما خود کتاب رو بخونه
chekida | چکیدا رامتین بختیاری
نقطه نظرهای خیلی خوبی توش بود . همین که بدونی چی میشه با دیدن پورن و چه آسیبهای رابطه‌ای خواهی داشت خودت راه‌کارهای ترک اون رو پیدا میکنی
chekida | چکیدا علیرضا تهرانی
ضروری خوندن یا گوش دادن این کتاب چون قطعا بدرد خودتون و اطرافیانتون بدون شک میخوره👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم