خلاصه کتاب از صفر به یک

استارتاپ‌ها برای موفقیت باید چه نگرشی داشته باشن؟
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا آرش حاجی‌ زاد
خلاصه ،مختصر و مفید در مورد عوامل موفقیت و شکست شرکت ها لب به سخن گشوده و موارد کوچک اما بسیار حیاتی برای پیشبرد مسیر را مشخص نمود.
chekida | چکیدا محمد طاهری
خوبه بد نی
chekida | چکیدا محمد طاهری
عالیه
خلاصه کتاب از صفر به یک / خلاصه کتاب صفر به یک / خلاصه کتاب صفر تا یک
خلاصه کتاب از صفر به یک / خلاصه کتاب صفر به یک / خلاصه کتاب صفر تا یک
خلاصه کتاب
از صفر به یک
استارتاپ‌ها برای موفقیت باید چه نگرشی داشته باشن؟ پیتر تیل
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا آرش حاجی‌ زاد
خلاصه ،مختصر و مفید در مورد عوامل موفقیت و شکست شرکت ها لب به سخن گشوده و موارد کوچک اما بسیار حیاتی برای پیشبرد مسیر را مشخص نمود.
chekida | چکیدا محمد طاهری
خوبه بد نی
chekida | چکیدا محمد طاهری
عالیه
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم