خلاصه کتاب از صفر به یک

استارتاپ‌ها برای موفقیت باید چه نگرشی داشته باشن؟
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا محمد طاهری
خوبه بد نی
chekida | چکیدا محمد طاهری
عالیه
خلاصه کتاب از صفر به یک / خلاصه کتاب صفر به یک / خلاصه کتاب صفر تا یک
خلاصه کتاب از صفر به یک / خلاصه کتاب صفر به یک / خلاصه کتاب صفر تا یک
خلاصه کتاب
از صفر به یک
استارتاپ‌ها برای موفقیت باید چه نگرشی داشته باشن؟ پیتر تیل
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا محمد طاهری
خوبه بد نی
chekida | چکیدا محمد طاهری
عالیه
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم