خلاصه کتاب نگاهی علمی به ذهن آگاهی

چطور مدیتیشن ذهن، جسم و مغزت رو تغییر میده؟
۳۶ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا niloofar hoseini
با تشکر از گروه چکیدا و گوینده محترم آقای محمدپور، کتاب مفیدی برای آغاز و آشنائیت با درون خودمون و همینطور آشنائیت با مدیتیشن به زبان ساده و قابل فهم هست.
chekida | چکیدا رضا شریفی
خیلی خلاصه ی مفیدی نبود البته به نظر من ، چون عمیقا چیزی راجع مدیتیشن ، نحوه انجام اون و جزییات بیشتر ارایه نکرده بود
chekida | چکیدا Hadi Chekida
درون پویی دو مدل تمرکز روی تنفس بی تفاوتی به افکار
خلاصه کتاب نگاهی علمی به ذهن آگاهی
خلاصه کتاب
نگاهی علمی به ذهن آگاهی
چطور مدیتیشن ذهن، جسم و مغزت رو تغییر میده؟ دنیل گلمن
۳۶ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا niloofar hoseini
با تشکر از گروه چکیدا و گوینده محترم آقای محمدپور، کتاب مفیدی برای آغاز و آشنائیت با درون خودمون و همینطور آشنائیت با مدیتیشن به زبان ساده و قابل فهم هست.
chekida | چکیدا رضا شریفی
خیلی خلاصه ی مفیدی نبود البته به نظر من ، چون عمیقا چیزی راجع مدیتیشن ، نحوه انجام اون و جزییات بیشتر ارایه نکرده بود
chekida | چکیدا Hadi Chekida
درون پویی دو مدل تمرکز روی تنفس بی تفاوتی به افکار
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم