خلاصه کتاب نگاهی علمی به ذهن آگاهی

چطور مدیتیشن ذهن، جسم و مغزت رو تغییر میده؟
۳۶ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا niloofar hoseini
با تشکر از گروه چکیدا و گوینده محترم آقای محمدپور، کتاب مفیدی برای آغاز و آشنائیت با درون خودمون و همینطور آشنائیت با مدیتیشن به زبان ساده و قابل فهم هست.
chekida | چکیدا Hadi Chekida
درون پویی دو مدل تمرکز روی تنفس بی تفاوتی به افکار
chekida | چکیدا علیرضا مهرآبادی
عالی بود
خلاصه کتاب نگاهی علمی به ذهن آگاهی
خلاصه کتاب
نگاهی علمی به ذهن آگاهی
چطور مدیتیشن ذهن، جسم و مغزت رو تغییر میده؟ دنیل گلمن
۳۶ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا niloofar hoseini
با تشکر از گروه چکیدا و گوینده محترم آقای محمدپور، کتاب مفیدی برای آغاز و آشنائیت با درون خودمون و همینطور آشنائیت با مدیتیشن به زبان ساده و قابل فهم هست.
chekida | چکیدا Hadi Chekida
درون پویی دو مدل تمرکز روی تنفس بی تفاوتی به افکار
chekida | چکیدا علیرضا مهرآبادی
عالی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم