خلاصه کتاب قلعه حیوانات

همه باهم برابرند؛ اما برخی برابرترند!
۴۷ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا Mansour Abedi
حکایت خودمونه و زندگی هامون کاش قلعه حیوانات جز کتاب های دوران کودکی مون بود تا یک سری دروس چرا و پرت چقدر اساس آموزش و پرورش تحت تاثیر پروپاگاندای حکومتی بود
chekida | چکیدا علی ملکی
چه داستان آشنایی،سپاس
chekida | چکیدا عبدالله نجم
عالی
سوالات متداول

این کتاب درباره‌ی یک انقلاب خیالی در دنیای حیوانات صحبت می‌کنه که بعد از مدت کوتاهی، از مسیر ابتدایی منحرف میشه و نه‌تنها عدالت رو برای حیوانات رعایت نمی‌کنه، بلکه به حکومت خودکامه و به‌شدت مستبد تبدیل میشه که حیوانات رو به بند می‌کشه.

جورج اوروِل این کتاب رو برای اشاره به انقلاب روسیه نوشت که که درنهایت موجب شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی شد. درواقع شخصیت‌های این کتاب همگی برگرفته از شخصیت‌های برجسته‌ی این انقلاب هستن.

خلاصه کتاب قلعه حیوانات / مزرعه حیوانات از جورج اورول در چکیدا
خلاصه کتاب
قلعه حیوانات
همه باهم برابرند؛ اما برخی برابرترند! جورج اورول
۴۷ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا Mansour Abedi
حکایت خودمونه و زندگی هامون کاش قلعه حیوانات جز کتاب های دوران کودکی مون بود تا یک سری دروس چرا و پرت چقدر اساس آموزش و پرورش تحت تاثیر پروپاگاندای حکومتی بود
chekida | چکیدا علی ملکی
چه داستان آشنایی،سپاس
chekida | چکیدا عبدالله نجم
عالی
سوالات متداول

این کتاب درباره‌ی یک انقلاب خیالی در دنیای حیوانات صحبت می‌کنه که بعد از مدت کوتاهی، از مسیر ابتدایی منحرف میشه و نه‌تنها عدالت رو برای حیوانات رعایت نمی‌کنه، بلکه به حکومت خودکامه و به‌شدت مستبد تبدیل میشه که حیوانات رو به بند می‌کشه.

جورج اوروِل این کتاب رو برای اشاره به انقلاب روسیه نوشت که که درنهایت موجب شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی شد. درواقع شخصیت‌های این کتاب همگی برگرفته از شخصیت‌های برجسته‌ی این انقلاب هستن.

دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم