خلاصه کتاب پادشکننده

نور از همان‌جایی می‌تابد که زخم‌های توست!
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا محسن خراسانی
خوب ولی کوتاه
chekida | چکیدا بهناز عزیزی
عالی خیلی خوب بود
chekida | چکیدا مرجان عزیزی
عالی
سوالات متداول

باد، شعله‌ی شمع رو خاموش می‌کنه، اما وقتی همون باد به‌سمت زبانه‌های آتیش حرکت کنه، باعث شعله‌ورترشدنِ آتیش میشه. این اتفاق پادشکنندگی رو خیلی خوب توضح میده. پادشکننده به چیزهایی میگن که تحت فشار مخالف، نه‌تنها ضعیف نمی‌شن، بلکه قوی‌تر میشن.

جنبش‌های آزادی‌خواهانه‌ای که سرکوب میشن، بدنی که در مقابل تمرینات سخت و طاقت‌فرسا قراره می‌گیره و شکست‌هایی که در زندگی تجربه می‌کنیم، همگی در یه نقطه با هم اشتراک دارن. همه‌ی این اتفاقات در دسته‌ی «پادشکننده» قرار می‌گیرن؛ یعنی درست مثل همون مثال آتیش و باد، نه‌تنها در برابر شوک و موقعیتِ سخت ضعیف‌تر نمی‌شن، بلکه قوی‌تر میشن و شعله‌ورتر میشن. به‌همین‌ترتیب، جنبشی که سرکوب میشه، قوی‌تر از قبل میشه، بدنسازی که ماهیچه‌هاش رو در معرض فشارِ وزنه‌ها قراره میده، درنهایت ماهیچه‌های قوی‌تری می‌سازه و شکست‌هایی که درطول زندگی تجربه می‌کنیم درنهایت تاب‌آوریِ ما رو بالاتر می‌برن.

خلاصه کتاب پادشکننده از نسیم نیکولاس طالب در چکیدا
خلاصه کتاب
پادشکننده
نور از همان‌جایی می‌تابد که زخم‌های توست! نسیم نیکولاس طالب
۳۸ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا محسن خراسانی
خوب ولی کوتاه
chekida | چکیدا بهناز عزیزی
عالی خیلی خوب بود
chekida | چکیدا مرجان عزیزی
عالی
سوالات متداول

باد، شعله‌ی شمع رو خاموش می‌کنه، اما وقتی همون باد به‌سمت زبانه‌های آتیش حرکت کنه، باعث شعله‌ورترشدنِ آتیش میشه. این اتفاق پادشکنندگی رو خیلی خوب توضح میده. پادشکننده به چیزهایی میگن که تحت فشار مخالف، نه‌تنها ضعیف نمی‌شن، بلکه قوی‌تر میشن.

جنبش‌های آزادی‌خواهانه‌ای که سرکوب میشن، بدنی که در مقابل تمرینات سخت و طاقت‌فرسا قراره می‌گیره و شکست‌هایی که در زندگی تجربه می‌کنیم، همگی در یه نقطه با هم اشتراک دارن. همه‌ی این اتفاقات در دسته‌ی «پادشکننده» قرار می‌گیرن؛ یعنی درست مثل همون مثال آتیش و باد، نه‌تنها در برابر شوک و موقعیتِ سخت ضعیف‌تر نمی‌شن، بلکه قوی‌تر میشن و شعله‌ورتر میشن. به‌همین‌ترتیب، جنبشی که سرکوب میشه، قوی‌تر از قبل میشه، بدنسازی که ماهیچه‌هاش رو در معرض فشارِ وزنه‌ها قراره میده، درنهایت ماهیچه‌های قوی‌تری می‌سازه و شکست‌هایی که درطول زندگی تجربه می‌کنیم درنهایت تاب‌آوریِ ما رو بالاتر می‌برن.

دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم