خلاصه کتاب خون کثیف

داستان بزرگترین کلاه‌برداری استارتاپی
۳۲ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا ,امیر محمد ارجمند
خوب بود
chekida | چکیدا سعید فرزامی
اسم کتاب رو باید بزاریم گوشه ای از روزمرگی ایران در سیلیکون ولی😁
خلاصه کتاب خون کثیف / خلاصه کتاب خون بد / داستان کلاه برداری ترانوس
خلاصه کتاب
خون کثیف
داستان بزرگترین کلاه‌برداری استارتاپی جان کریرو
۳۲ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا ,امیر محمد ارجمند
خوب بود
chekida | چکیدا سعید فرزامی
اسم کتاب رو باید بزاریم گوشه ای از روزمرگی ایران در سیلیکون ولی😁
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم