خلاصه کتاب افکارتان را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند

تحول زندگی با استفاده از فلسفه تائو
۲۴ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا زیبا کاظمی
آنچه گفته میشه به شکل تئوری خیلی خوبه اما اصل به اجرا درآوردن عملی اونه که قطعا کار میبره چون ذهن ما به شدت درگیر آموزه ها در خانواده و محیطه و قطعا توجه و ممارست لازم داره. آرمانگرا نباشیم، رسیدن به پنجاه درصدش هم بسیار مفیده.
chekida | چکیدا رضا حسن زاده
درود . اینکه خیلی از کتابها رو بصورت صوتی و خلاصه در اختیار ما میگذارید بسیار زیبا ست و عالی .
chekida | چکیدا نگار امینی
این نگاه که خوب و بد در کنار هم هستن و نباید به طور یگانه‌ای به زندگی پرداخت عالی بود ممنون
خلاصه کتاب افکارتان را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند از وین دایر
خلاصه کتاب
افکارتان را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند
تحول زندگی با استفاده از فلسفه تائو وین دایر
۲۴ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا زیبا کاظمی
آنچه گفته میشه به شکل تئوری خیلی خوبه اما اصل به اجرا درآوردن عملی اونه که قطعا کار میبره چون ذهن ما به شدت درگیر آموزه ها در خانواده و محیطه و قطعا توجه و ممارست لازم داره. آرمانگرا نباشیم، رسیدن به پنجاه درصدش هم بسیار مفیده.
chekida | چکیدا رضا حسن زاده
درود . اینکه خیلی از کتابها رو بصورت صوتی و خلاصه در اختیار ما میگذارید بسیار زیبا ست و عالی .
chekida | چکیدا نگار امینی
این نگاه که خوب و بد در کنار هم هستن و نباید به طور یگانه‌ای به زندگی پرداخت عالی بود ممنون
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم