خلاصه کتاب افکارتان را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند

تحول زندگی با استفاده از فلسفه تائو
۲۴ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا alireza karimi
به نظرم کتاب مفیدی بود و دیدگاه جالبی داشت ولی فکر میکنم کامل نیست مطالب چون همچین بحثی خیلی میتونه گسترده تر از این حرفا باشه ولی برای دیدگاه گرفتن خوبه . مثلا قسمتی که میگه خلا اون قسمت مفید هر چیزیه خب فقط برای مثال خودش صدق میکنه
chekida | چکیدا زیبا کاظمی
آنچه گفته میشه به شکل تئوری خیلی خوبه اما اصل به اجرا درآوردن عملی اونه که قطعا کار میبره چون ذهن ما به شدت درگیر آموزه ها در خانواده و محیطه و قطعا توجه و ممارست لازم داره. آرمانگرا نباشیم، رسیدن به پنجاه درصدش هم بسیار مفیده.
chekida | چکیدا Atefeh Tardast
سلام کتاب خوبی باید باشه گرچه برخی از مطالبش شاید با جهان امروز و شرایط امروزی زیاد همخوانی‌ نداشته باشه. در کل برای رشد فردی کتاب خوبی هست البته در حد خوندن ۸ صفحه خلاصه
خلاصه کتاب افکارتان را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند از وین دایر
خلاصه کتاب
افکارتان را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند
تحول زندگی با استفاده از فلسفه تائو وین دایر
۲۴ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا alireza karimi
به نظرم کتاب مفیدی بود و دیدگاه جالبی داشت ولی فکر میکنم کامل نیست مطالب چون همچین بحثی خیلی میتونه گسترده تر از این حرفا باشه ولی برای دیدگاه گرفتن خوبه . مثلا قسمتی که میگه خلا اون قسمت مفید هر چیزیه خب فقط برای مثال خودش صدق میکنه
chekida | چکیدا زیبا کاظمی
آنچه گفته میشه به شکل تئوری خیلی خوبه اما اصل به اجرا درآوردن عملی اونه که قطعا کار میبره چون ذهن ما به شدت درگیر آموزه ها در خانواده و محیطه و قطعا توجه و ممارست لازم داره. آرمانگرا نباشیم، رسیدن به پنجاه درصدش هم بسیار مفیده.
chekida | چکیدا Atefeh Tardast
سلام کتاب خوبی باید باشه گرچه برخی از مطالبش شاید با جهان امروز و شرایط امروزی زیاد همخوانی‌ نداشته باشه. در کل برای رشد فردی کتاب خوبی هست البته در حد خوندن ۸ صفحه خلاصه
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم