خلاصه کتاب شفاف‌تر، نزدیک‌تر، بهتر

آدمای موفق چطور دنیا رو می‌بینن؟
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۰
chekida | چکیدا دومان دومان
خوب بود
خلاصه کتاب شفافتر نزدیکتر بهتر
خلاصه کتاب شفافتر نزدیکتر بهتر
خلاصه کتاب
شفاف‌تر، نزدیک‌تر، بهتر
آدمای موفق چطور دنیا رو می‌بینن؟ امیلی بالستیس
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۰
chekida | چکیدا دومان دومان
خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم