خلاصه کتاب زندگی شجاعانه

شجاعتِ پذیرشِ چیزهایی که ازشون می‌ترسیم
۳۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا مجید نعمت یار
خوب
chekida | چکیدا محمد امین تقی زاده
عالی بود
chekida | چکیدا رضا ایرجی
👌
خلاصه کتاب زندگی شجاعانه / جرئت بسیار
خلاصه کتاب
زندگی شجاعانه
شجاعتِ پذیرشِ چیزهایی که ازشون می‌ترسیم برنه براون
۳۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا مجید نعمت یار
خوب
chekida | چکیدا محمد امین تقی زاده
عالی بود
chekida | چکیدا رضا ایرجی
👌
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم