خلاصه کتاب زندگی شجاعانه

شجاعتِ پذیرشِ چیزهایی که ازشون می‌ترسیم
۳۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا سیده زبیده سیداشرفی
درودبرشما وتشکراززحمات تیم چکیدا گوینده آقای محمدحسن محمدپورصدایی فوق العاده آرامش بخش وجذاب دارائی کتاب زندگی شجاعانه داشتن.جاداره ازاین بزرگوارم تشکرکنم. کتاب روبایکبارنمیشه نظرداد،کتاب هیچوقت بدنمیشه.بستگی داره باچه دیدی گزینش کرده باشی
chekida | چکیدا معصومه دهقانی
،🍀⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ بی نظیر بود . دست گذاشت روی نقطه ضعف شاخص من که از دو سالگی با من بوده درد و رنج زیادی ازش نصیبم شده بود و الان آگاه شدم که حقیقت چیه و باطل چی بوده. درود بر شما و تیم خوبتون
chekida | چکیدا majid Zam
خیلی کاربردی نبود برای من اصلا و نتونستم ارتباط برقرار کنم با کتاب نمی‌دونم کل کتاب این شکل هستش و یا اینکه خلاصه بوده برای من کیفیت لازم رو نداشت
خلاصه کتاب زندگی شجاعانه / جرئت بسیار
خلاصه کتاب
زندگی شجاعانه
شجاعتِ پذیرشِ چیزهایی که ازشون می‌ترسیم برنه براون
۳۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا سیده زبیده سیداشرفی
درودبرشما وتشکراززحمات تیم چکیدا گوینده آقای محمدحسن محمدپورصدایی فوق العاده آرامش بخش وجذاب دارائی کتاب زندگی شجاعانه داشتن.جاداره ازاین بزرگوارم تشکرکنم. کتاب روبایکبارنمیشه نظرداد،کتاب هیچوقت بدنمیشه.بستگی داره باچه دیدی گزینش کرده باشی
chekida | چکیدا معصومه دهقانی
،🍀⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ بی نظیر بود . دست گذاشت روی نقطه ضعف شاخص من که از دو سالگی با من بوده درد و رنج زیادی ازش نصیبم شده بود و الان آگاه شدم که حقیقت چیه و باطل چی بوده. درود بر شما و تیم خوبتون
chekida | چکیدا majid Zam
خیلی کاربردی نبود برای من اصلا و نتونستم ارتباط برقرار کنم با کتاب نمی‌دونم کل کتاب این شکل هستش و یا اینکه خلاصه بوده برای من کیفیت لازم رو نداشت
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم