خلاصه کتاب انضباط همان سرنوشت توست

چیزی که بیش‌از همه برای کامیابی نیاز داری
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا Nilufar Sh
دوس داشتم کتابو ولی مخصوصا بخش دومش به نظر چیز زیادی نداشت برا گفتن هی میگفت اینجوری باش اونجوری باش ولی نمیگفت چطوری!! آرامش داشته باش، تعادل داشته باش، احساساتتو کنترل کن اینجوری کن اونجوری کن، خوب چطور؟!
chekida | چکیدا محدثه کرایه چیان
فایل صوتی این کتاب را دو بار گوش کردم خیلی زیبا خلاصه شده بود و لذت بردم آرامش سرمایه اعتدال است
chekida | چکیدا هستی کاکاوند
آقای محمد حسین محمد پور بهترین گوینده چکیدا هستند از نظر من. کتاب بسیار آموزنده‌ای بود
خلاصه کتاب انضباط همان سرنوشت توست / کتاب سرنوشت ساز از رایان هالیدی
خلاصه کتاب
انضباط همان سرنوشت توست
چیزی که بیش‌از همه برای کامیابی نیاز داری رایان هالیدی
۳۴ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا Nilufar Sh
دوس داشتم کتابو ولی مخصوصا بخش دومش به نظر چیز زیادی نداشت برا گفتن هی میگفت اینجوری باش اونجوری باش ولی نمیگفت چطوری!! آرامش داشته باش، تعادل داشته باش، احساساتتو کنترل کن اینجوری کن اونجوری کن، خوب چطور؟!
chekida | چکیدا محدثه کرایه چیان
فایل صوتی این کتاب را دو بار گوش کردم خیلی زیبا خلاصه شده بود و لذت بردم آرامش سرمایه اعتدال است
chekida | چکیدا هستی کاکاوند
آقای محمد حسین محمد پور بهترین گوینده چکیدا هستند از نظر من. کتاب بسیار آموزنده‌ای بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم