خلاصه کتاب آسوده گرایی

لزوما تلاش بیشتر موفقیت رو تضمین نمی‌کنه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا Mahdiye Kh
عالی مثل همیشه
chekida | چکیدا Mahdiye Kh
یه پیشنهاد ، میشه امکانی رو اضافه کنید که بشه زیر کلمات خط کشید یا هایلایتشون کرد ؟
chekida | چکیدا بهداد منصوری
عالی
خلاصه کتاب آسوده گرایی / خلاصه کتاب سهل گرایی
خلاصه کتاب آسوده گرایی / خلاصه کتاب سهل گرایی
خلاصه کتاب
آسوده گرایی
لزوما تلاش بیشتر موفقیت رو تضمین نمی‌کنه گرگ مک کیون
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا Mahdiye Kh
عالی مثل همیشه
chekida | چکیدا Mahdiye Kh
یه پیشنهاد ، میشه امکانی رو اضافه کنید که بشه زیر کلمات خط کشید یا هایلایتشون کرد ؟
chekida | چکیدا بهداد منصوری
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم