خلاصه کتاب اصل گرایی

فکر نون باش که خربزه آبه
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا reza daryaie
یکی از کتاب هایی که اگر مینیمالیست باشی، عشق میکنی
خلاصه کتاب اصل گرایی / خلاصه کتاب ضرورت گرایی
خلاصه کتاب اصل گرایی / خلاصه کتاب ضرورت گرایی
خلاصه کتاب
اصل گرایی
فکر نون باش که خربزه آبه گرگ مک کیون
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا reza daryaie
یکی از کتاب هایی که اگر مینیمالیست باشی، عشق میکنی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم