خلاصه کتاب پایانی بر استرس

اپیدمی جدیدی به نام استرس
۳۱ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا رضا سنگ
فوقلعاده
chekida | چکیدا ماهان حبیبی
عالی
خلاصه کتاب پایانی بر استرس در چکیدا
خلاصه کتاب
پایانی بر استرس
اپیدمی جدیدی به نام استرس دان جوزف گوی
۳۱ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا رضا سنگ
فوقلعاده
chekida | چکیدا ماهان حبیبی
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم