خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب اخلاقیات

چرا اخلاق یک تعریف واحد نداره؟
۲۰ دقیقه
۵ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب اخلاقیات / اخلاق چیست از نگاه فلسفی
خلاصه کتاب اخلاقیات / اخلاق چیست از نگاه فلسفی
خلاصه کتاب
اخلاقیات
چرا اخلاق یک تعریف واحد نداره؟ سایمون بلکبرن
۲۰ دقیقه
۵ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم