خلاصه کتاب غیر ممکن غیر ممکنه

راهکار مثبت‌نگرانه برای بهبود فردی
۳۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا حامد موسوی
ایده های جذابی تو کتاب بود ولی خب صرفا تمامی تمرکزش رو کارهای فردی و ذهنیت فردی تکیه میکرد شاید تو جامعه ما فشارهای خارجی هم رو تصمیمهامون تاثیر گذار باشن
chekida | چکیدا فاطمه خوش بیان
چه کتاب انگیزشی عالی بود 😊
chekida | چکیدا سعید تذکررضایی
مثبت و اثر بخش
خلاصه کتاب غیر ممکن غیر ممکنه از ماری فورلئو / کار نشد نداره
خلاصه کتاب
غیر ممکن غیر ممکنه
راهکار مثبت‌نگرانه برای بهبود فردی ماری فورلئو
۳۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا حامد موسوی
ایده های جذابی تو کتاب بود ولی خب صرفا تمامی تمرکزش رو کارهای فردی و ذهنیت فردی تکیه میکرد شاید تو جامعه ما فشارهای خارجی هم رو تصمیمهامون تاثیر گذار باشن
chekida | چکیدا فاطمه خوش بیان
چه کتاب انگیزشی عالی بود 😊
chekida | چکیدا سعید تذکررضایی
مثبت و اثر بخش
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم