خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب غیر ممکن غیر ممکنه

راهکار مثبت‌نگرانه برای بهبود فردی
۳۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا علیرضا صمیمی
خیلی خیلی خوب
chekida | چکیدا سعید تذکررضایی
مثبت و اثر بخش
خلاصه کتاب غیر ممکن غیر ممکنه از ماری فورلئو / کار نشد نداره
خلاصه کتاب
غیر ممکن غیر ممکنه
راهکار مثبت‌نگرانه برای بهبود فردی ماری فورلئو
۳۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا علیرضا صمیمی
خیلی خیلی خوب
chekida | چکیدا سعید تذکررضایی
مثبت و اثر بخش
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم