خلاصه کتاب اثر انتظار

چطور افکارت روی بدنت تاثیر می‌ذاره؟
۳۱ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا مهدی باوجدان
خوب
chekida | چکیدا سیدحسین کامجو
عالی بود مرسی از خلاصه شما ممنون
chekida | چکیدا محمد هژبری
❤️❤️❤️
خلاصه کتاب اثر انتظار از دیوید رابسون در چکیدا / ترجمه کتاب expectation effect
خلاصه کتاب
اثر انتظار
چطور افکارت روی بدنت تاثیر می‌ذاره؟ دیوید رابسون
۳۱ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا مهدی باوجدان
خوب
chekida | چکیدا سیدحسین کامجو
عالی بود مرسی از خلاصه شما ممنون
chekida | چکیدا محمد هژبری
❤️❤️❤️
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم