خلاصه کتاب بده و بستان

رویکردی انقلابی برای موفق‌شدن در دنیای رقابتی
۲۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۹
chekida | چکیدا علی حاجیان حجاز
بسیار کامل
chekida | چکیدا فاطمه دلارام
سلام عالی بود، چرا دیگه کتاب رایگان نگذاشتید؟؟منتظریما😁
chekida | چکیدا Abedin Ansari
کتاب خوبیه حتما بخونید
خلاصه کتاب بده و بستان / کتاب های آدام گرانت
خلاصه کتاب
بده و بستان
رویکردی انقلابی برای موفق‌شدن در دنیای رقابتی آدام گرانت
۲۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۹
chekida | چکیدا علی حاجیان حجاز
بسیار کامل
chekida | چکیدا فاطمه دلارام
سلام عالی بود، چرا دیگه کتاب رایگان نگذاشتید؟؟منتظریما😁
chekida | چکیدا Abedin Ansari
کتاب خوبیه حتما بخونید
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم