خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب متفکران بزرگ

حرف حساب فلاسفه چی بوده؟
۳۱ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا رها طاهرزاده
عالی
chekida | چکیدا مانی خجسته حامدی
عالی
chekida | چکیدا مهدیس خلیل پور
عالی بود
خلاصه کتاب متفکران بزرگ از آلن دو باتن
خلاصه کتاب
متفکران بزرگ
حرف حساب فلاسفه چی بوده؟ آلن دو باتن
۳۱ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا رها طاهرزاده
عالی
chekida | چکیدا مانی خجسته حامدی
عالی
chekida | چکیدا مهدیس خلیل پور
عالی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم