خلاصه کتاب متفکران بزرگ

حرف حساب فلاسفه چی بوده؟
۳۱ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا مهران صمدی خادم
بسیار ساده و روان و البته دقیق
chekida | چکیدا Mohammad RST
خیلی خوب بود
chekida | چکیدا مهدیس خلیل پور
عالی بود
خلاصه کتاب متفکران بزرگ از آلن دو باتن
خلاصه کتاب
متفکران بزرگ
حرف حساب فلاسفه چی بوده؟ آلن دو باتن
۳۱ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا مهران صمدی خادم
بسیار ساده و روان و البته دقیق
chekida | چکیدا Mohammad RST
خیلی خوب بود
chekida | چکیدا مهدیس خلیل پور
عالی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم