خلاصه کتاب طراحی شادمانی

یافتن شادی در لحظاتِ ساده
۲۰ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا سید محمد باقرآبادی
ما همیشه نقطه اوج اتفاقات خوب و بد گذشته رو به یاد میاریم....
خلاصه کتاب طراحی شادمانی اثر پاول دولان در چکیدا
خلاصه کتاب طراحی شادمانی اثر پاول دولان در چکیدا
خلاصه کتاب
طراحی شادمانی
یافتن شادی در لحظاتِ ساده پاول دولان
۲۰ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا سید محمد باقرآبادی
ما همیشه نقطه اوج اتفاقات خوب و بد گذشته رو به یاد میاریم....
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم