خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب محکم در آغوشم بگیر

موفق‌ترین رویکرد برای ساخت یک رابطه‌ی عاشقانه
۲۶ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا میثم محمدی
عالیع
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
عالی بود
chekida | چکیدا طناز ذاکری
خوب بود
خلاصه کتاب محکم در آغوشم بگیر / محکم مرا در آغوش بگیر
خلاصه کتاب
محکم در آغوشم بگیر
موفق‌ترین رویکرد برای ساخت یک رابطه‌ی عاشقانه سو جانسون
۲۶ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا میثم محمدی
عالیع
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
عالی بود
chekida | چکیدا طناز ذاکری
خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم