خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب هیجانات چگونه ساخته می شوند

چیزایی که باید درباره‌ی احساسات بدونی؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا محمود صادقی
خوب
chekida | چکیدا محمود صادقی
خسته نباشین بسیار خوب بوذ
chekida | چکیدا ملیکا کمالی دهقان
⭐✌️
خلاصه کتاب چگونه احساسات ساخته می شوند
خلاصه کتاب
هیجانات چگونه ساخته می شوند
چیزایی که باید درباره‌ی احساسات بدونی؟ لیزا فلدمن بارت
۳۱ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا محمود صادقی
خوب
chekida | چکیدا محمود صادقی
خسته نباشین بسیار خوب بوذ
chekida | چکیدا ملیکا کمالی دهقان
⭐✌️
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم