خلاصه کتاب زندگی‌ات را چگونه می‌سنجی؟

درس‌های کارآفرینان موفق برای رسیدن به رضایت از زندگی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا فرهاد قادری
متاسفانه ما بخاطر عدم امنیت اقتصادی به ناچار زیاد درگیر کار میشیم
chekida | چکیدا هاله طواف
بسیار زیبا این گوینده کتاب رو معرفی میکنن شمرده با آرامش وروان
chekida | چکیدا ذاکر کاظمی
انگیزشی و عالی بود
خلاصه کتاب زندگی‌ات را چگونه می‌سنجی / ترجمه کتاب How will you measure your life
خلاصه کتاب
زندگی‌ات را چگونه می‌سنجی؟
درس‌های کارآفرینان موفق برای رسیدن به رضایت از زندگی کیلایتون کریستنسن
۳۰ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا فرهاد قادری
متاسفانه ما بخاطر عدم امنیت اقتصادی به ناچار زیاد درگیر کار میشیم
chekida | چکیدا هاله طواف
بسیار زیبا این گوینده کتاب رو معرفی میکنن شمرده با آرامش وروان
chekida | چکیدا ذاکر کاظمی
انگیزشی و عالی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم