خلاصه کتاب چطور زندگی کنیم

۲۱ جواب برای یک سوال ساده
۲۸ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا Parisa Parvin
خوب بود
chekida | چکیدا behrooz nategh
خوب بود
chekida | چکیدا هانیه فلاح
سلام در این خلاصه کتاب بیشتر در مورد شخص مونتنی صحبت شده بود. اگر موضوعاتی که از منظر مونتنی در کتاب مطرح شده بود یک نمونه ش رو در این خلاصه کتاب میگفتین برای من جذاب تر بود.
خلاصه کتاب چطور زندگی کنیم
خلاصه کتاب
چطور زندگی کنیم
۲۱ جواب برای یک سوال ساده سارا بیکول
۲۸ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا Parisa Parvin
خوب بود
chekida | چکیدا behrooz nategh
خوب بود
chekida | چکیدا هانیه فلاح
سلام در این خلاصه کتاب بیشتر در مورد شخص مونتنی صحبت شده بود. اگر موضوعاتی که از منظر مونتنی در کتاب مطرح شده بود یک نمونه ش رو در این خلاصه کتاب میگفتین برای من جذاب تر بود.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم