خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب مقاومت ناپذیر

چطور از اعتیاد به تکنولوژی رها بشیم؟
۳۲ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب مقاومت ناپذیر از آدام آلتر در چکیدا
خلاصه کتاب
مقاومت ناپذیر
چطور از اعتیاد به تکنولوژی رها بشیم؟ آدام آلتر
۳۲ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم