خلاصه کتاب مقاومت ناپذیر

چطور از اعتیاد به تکنولوژی رها بشیم؟
۳۲ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا ذاکر کاظمی
بسیار مفید و آموزنده بود
chekida | چکیدا مهدی مهری
عالی
chekida | چکیدا محمدحسین حسن زاده فیروزآبادی
عالی
خلاصه کتاب مقاومت ناپذیر از آدام آلتر در چکیدا
خلاصه کتاب
مقاومت ناپذیر
چطور از اعتیاد به تکنولوژی رها بشیم؟ آدام آلتر
۳۲ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا ذاکر کاظمی
بسیار مفید و آموزنده بود
chekida | چکیدا مهدی مهری
عالی
chekida | چکیدا محمدحسین حسن زاده فیروزآبادی
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم