خلاصه کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست

ملاقات با غم و فقدان در فرهنگی که اندوه رو درک نمی‌کنه
۲۷ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا شیدا کشتیرانی
ممنون از زحماتتون و وقتی که گذاشتین.نمدونم چرا ولی حس میکنم حداقل برای من لازم بود خلاصه این کتاب کمی بیشتر از این باشه تا بهتر درکش کنم.به هر حال ممنون از روان بودن کلمات و خلاصه کتاب
chekida | چکیدا ARahim ede
آرامش یعنی اینکه با تمام وجود یقین کنی که مرگ بازگشت به الله هست... آنگاه که آرام می‌گیری... وهرچه که در مورد الله گمان کنی با همان گمان و حالت او را ملاقات خواهی کرد
chekida | چکیدا مهدی مهدیلو
کتاب خیلی خوبی بود دوسش داشتم چرند ننوشته بود و کتاب توهمی نبود
خلاصه کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
خلاصه کتاب
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
ملاقات با غم و فقدان در فرهنگی که اندوه رو درک نمی‌کنه مگان دیواین
۲۷ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا شیدا کشتیرانی
ممنون از زحماتتون و وقتی که گذاشتین.نمدونم چرا ولی حس میکنم حداقل برای من لازم بود خلاصه این کتاب کمی بیشتر از این باشه تا بهتر درکش کنم.به هر حال ممنون از روان بودن کلمات و خلاصه کتاب
chekida | چکیدا ARahim ede
آرامش یعنی اینکه با تمام وجود یقین کنی که مرگ بازگشت به الله هست... آنگاه که آرام می‌گیری... وهرچه که در مورد الله گمان کنی با همان گمان و حالت او را ملاقات خواهی کرد
chekida | چکیدا مهدی مهدیلو
کتاب خیلی خوبی بود دوسش داشتم چرند ننوشته بود و کتاب توهمی نبود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم