خلاصه کتاب زندگی رواقیون

نگاهی مختصر به زندگی بزرگترین رواقیون
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا محمد هاتف
رواقیون و دگماتیست ها و اصولگراها گند زدن به جامعه چون هیچی نحوست تعصب رو به بار نمیارخ7
chekida | چکیدا محمد هاتف
خوب بودن (برای زندگی کردن) کافی نیست رواقی گری مثل اکثر فلسفه های دیگه کافی نیست
chekida | چکیدا behzad asadi
عالی بود برای شناخت بهترین فلسفه حکمرانی و انسانیت
خلاصه کتاب زندگی رواقیون در چکیدا
خلاصه کتاب
زندگی رواقیون
نگاهی مختصر به زندگی بزرگترین رواقیون رایان هالیدی
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا محمد هاتف
رواقیون و دگماتیست ها و اصولگراها گند زدن به جامعه چون هیچی نحوست تعصب رو به بار نمیارخ7
chekida | چکیدا محمد هاتف
خوب بودن (برای زندگی کردن) کافی نیست رواقی گری مثل اکثر فلسفه های دیگه کافی نیست
chekida | چکیدا behzad asadi
عالی بود برای شناخت بهترین فلسفه حکمرانی و انسانیت
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم