خلاصه کتاب رابطه‌ات را به فنا نده

چه اشتباهات کوچیکی باعث ویرانی رابطه میشه؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۸
chekida | چکیدا مریم نظری
با درود، کاربردی و خوب بود. سپاس از تیم عالی شما
chekida | چکیدا niloofar manivand
خیلی وارد جزئیات نشده بود و خیلی کلی بود
chekida | چکیدا شریف احمدی
کاربردی ولی حس میکنم زیادی خلاصه شده بود
خلاصه کتاب رابطه‌ات را به فنا نده
خلاصه کتاب
رابطه‌ات را به فنا نده
چه اشتباهات کوچیکی باعث ویرانی رابطه میشه؟ گری جان بیشاپ
۲۸ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۸
chekida | چکیدا مریم نظری
با درود، کاربردی و خوب بود. سپاس از تیم عالی شما
chekida | چکیدا niloofar manivand
خیلی وارد جزئیات نشده بود و خیلی کلی بود
chekida | چکیدا شریف احمدی
کاربردی ولی حس میکنم زیادی خلاصه شده بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم