خلاصه کتاب شاید وقتشه با کسی حرف بزنی

تجربه‌های یک روان‌درمان‌گر در ریشه‌یابیِ مشکلات
۳۲ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا مهدی مهری
ممنون
chekida | چکیدا منصوره امیریان زاده
خوب ممنون
chekida | چکیدا Masoud Mahdizadeh
عالی
خلاصه کتاب شاید باید با کسی حرف بزنی / خلاصه کتاب شاید وقتشه با کسی حرف بزنی
خلاصه کتاب
شاید وقتشه با کسی حرف بزنی
تجربه‌های یک روان‌درمان‌گر در ریشه‌یابیِ مشکلات لوری گوتلیب
۳۲ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا مهدی مهری
ممنون
chekida | چکیدا منصوره امیریان زاده
خوب ممنون
chekida | چکیدا Masoud Mahdizadeh
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم