خلاصه کتاب تاملات در فلسفه اولی

من می‌اندیشم، پس هستم
۱۷ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۱
chekida | چکیدا مهدی صابری
باور به وحود خدا بن بست تفکر است و نویسنده به شدت در هچل این باور دست و پا میزنه
chekida | چکیدا شهلا گلستانه
گرچه ارائه کتاب خیلی خوب بود امامتاسفانه متن کتاب مورد علاقه ام نبود.
chekida | چکیدا سودابه بيگلريان
موضوعات فلسفى علاقمندم در رابطه به خلاصه تاملات
خلاصه کتاب تاملات در فلسفه اولی
خلاصه کتاب
تاملات در فلسفه اولی
من می‌اندیشم، پس هستم رنه دکارت
۱۷ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۱
chekida | چکیدا مهدی صابری
باور به وحود خدا بن بست تفکر است و نویسنده به شدت در هچل این باور دست و پا میزنه
chekida | چکیدا شهلا گلستانه
گرچه ارائه کتاب خیلی خوب بود امامتاسفانه متن کتاب مورد علاقه ام نبود.
chekida | چکیدا سودابه بيگلريان
موضوعات فلسفى علاقمندم در رابطه به خلاصه تاملات
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم