خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب تاملات در فلسفه اولی

من می‌اندیشم، پس هستم
۱۷ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا مهدی صابری
مطمئن نیستم‌کتاب تحریف نشده باشه
chekida | چکیدا مهدی صابری
H
chekida | چکیدا مهدی صابری
آدم رو به فکر وامیداره 👌
خلاصه کتاب تاملات در فلسفه اولی
خلاصه کتاب
تاملات در فلسفه اولی
من می‌اندیشم، پس هستم رنه دکارت
۱۷ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا مهدی صابری
مطمئن نیستم‌کتاب تحریف نشده باشه
chekida | چکیدا مهدی صابری
H
chekida | چکیدا مهدی صابری
آدم رو به فکر وامیداره 👌
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم