خلاصه کتاب میان سالی

راهنمایی فلسفی برای بحران میان‌سالی
۲۶ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا آرزو فرجیانی
خیلی عالی.و چیزی که در حین گوش دادن به فایل صوتی این کتاب به ذهنم رسید این بود که کتاب خوندن یکی از اون فعالیت هاییه که معطوف به فراینده، و نه نتیجه.
chekida | چکیدا افسانه هوشیارمنش
خوب بود، به نظرم چه خوب میشد اگر همه این کتاب رو به وقتش مطالعه میکردن
chekida | چکیدا Saeed Dehghanian
کتاب خوبیه و میتونه نگرش آدم به میانسالی روبه شادی تغییر بده
خلاصه کتاب میان سالی
خلاصه کتاب
میان سالی
راهنمایی فلسفی برای بحران میان‌سالی کی‌رن ستیا
۲۶ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا آرزو فرجیانی
خیلی عالی.و چیزی که در حین گوش دادن به فایل صوتی این کتاب به ذهنم رسید این بود که کتاب خوندن یکی از اون فعالیت هاییه که معطوف به فراینده، و نه نتیجه.
chekida | چکیدا افسانه هوشیارمنش
خوب بود، به نظرم چه خوب میشد اگر همه این کتاب رو به وقتش مطالعه میکردن
chekida | چکیدا Saeed Dehghanian
کتاب خوبیه و میتونه نگرش آدم به میانسالی روبه شادی تغییر بده
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم