خلاصه کتاب 1984

جنگ صلح است، آزادی بردگی‌ست و نادانی توانی‌ست!
۳۵ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا نگار امینی
چکیدت واقعا بی‌نظیری و من بی صبرانه منتظر کتابای بیشتری ام و ممنون از این آگاهی‌ای که به زبان ساده بهمون میدی و این کتاب چقد آشناس!
chekida | چکیدا پوریا زیرک زاده
مشکل بزرگ نرم افزار اینه وقتی خارج میشی ی روز دیگ باز میکنی کتاب صوتی رفته از اول! باید از جایی ک بستی مجدد شروع بشه
chekida | چکیدا فروغ فرقانی
ممنون از شما اما بنظر میزان زمان کمی بیشتر باشد تا اشراف بیشتری به روال کتاب باشد بهترست
سوالات متداول

کتاب داستان شخصی به‌اسم وینستون اسمیت رو روایت می‌کنه که در دستگاه دولت، وظیفه‌ی سندسازی و تغییر آمارها رو به‌عهده داره. کتاب سعی داره ازطریق داستان، زندگی تحت یک حکومت توتالیتر رو به‌تصویر بکشه و از خواننده‌ی خودش رو از خطرات چنین حکومت‌های آگاه کنه.

نوشتنِ این کتاب به سال ۱۹۴۹ مربوط میشه. با این‌حال نام‌گذاری کتاب جنبه‌ی هشداردهنده داشته. نویسنده می‌خواسته دنیا رو آگاه کنه که اگه جلوی قدرت‌گیری توتالیتاریسم رو نگیریم، در آینده‌ی نزدیک و شاید سالی نزدیک به همون سالی که در اسم کتاب اومده، دنیا شرایطی مشابه با شرایط کتاب داشته باشه.

خلاصه کتاب 1984 جورج اورول / کتاب هزار و نهصد و هشتاد و چهار / برادر بزرگ
خلاصه کتاب
1984
جنگ صلح است، آزادی بردگی‌ست و نادانی توانی‌ست! جورج اورول
۳۵ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا نگار امینی
چکیدت واقعا بی‌نظیری و من بی صبرانه منتظر کتابای بیشتری ام و ممنون از این آگاهی‌ای که به زبان ساده بهمون میدی و این کتاب چقد آشناس!
chekida | چکیدا پوریا زیرک زاده
مشکل بزرگ نرم افزار اینه وقتی خارج میشی ی روز دیگ باز میکنی کتاب صوتی رفته از اول! باید از جایی ک بستی مجدد شروع بشه
chekida | چکیدا فروغ فرقانی
ممنون از شما اما بنظر میزان زمان کمی بیشتر باشد تا اشراف بیشتری به روال کتاب باشد بهترست
سوالات متداول

کتاب داستان شخصی به‌اسم وینستون اسمیت رو روایت می‌کنه که در دستگاه دولت، وظیفه‌ی سندسازی و تغییر آمارها رو به‌عهده داره. کتاب سعی داره ازطریق داستان، زندگی تحت یک حکومت توتالیتر رو به‌تصویر بکشه و از خواننده‌ی خودش رو از خطرات چنین حکومت‌های آگاه کنه.

نوشتنِ این کتاب به سال ۱۹۴۹ مربوط میشه. با این‌حال نام‌گذاری کتاب جنبه‌ی هشداردهنده داشته. نویسنده می‌خواسته دنیا رو آگاه کنه که اگه جلوی قدرت‌گیری توتالیتاریسم رو نگیریم، در آینده‌ی نزدیک و شاید سالی نزدیک به همون سالی که در اسم کتاب اومده، دنیا شرایطی مشابه با شرایط کتاب داشته باشه.

دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم