خلاصه کتاب 1984

جنگ صلح است، آزادی بردگی‌ست و نادانی توانایی‌ست!
۳۵ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا مسعود امیرخانلو
نکته تاسف بار داستان اینجاست که خصلت ذاتی خودکامگی نوع بشر بجای تاثیر پذیری مثبت از این قبیل اتفاق ها که منتج به ایجاد دنیایی زیباتر میشه در جهت منافع شخصی خودشون اون شاگرد بد ذات میشن و دنیای بمراتب وحش تری از حیوانات ایجاد میکنن
chekida | چکیدا Sara Azizi
این کتاب بسیاااار زیباست کاش انقدر خلاصه نبود، من این کتاب رو چندین بار خوندم .. لطفا لطفا و لطفا این کتاب رو به هم معرفی کنیم، واقعا دنیا و دولت های دیکتاتور از این حرفه برای به زانو در آوردن مردمان یک سرزمین استفاده میکنند ،
chekida | چکیدا رقیه افخمی
نظم نوین جهانی هم داره با ما همینکارو میکنه رسانه هم داره اینکارو میکنه گمونم میخان بر علیه اندیشه خویشتن باشیم و غرق در تمایلات و افکاری که اونا میخان ما بهشون مشغول باشیم اونا کین؟
سوالات متداول

کتاب داستان شخصی به‌اسم وینستون اسمیت رو روایت می‌کنه که در دستگاه دولت، وظیفه‌ی سندسازی و تغییر آمارها رو به‌عهده داره. کتاب سعی داره ازطریق داستان، زندگی تحت یک حکومت توتالیتر رو به‌تصویر بکشه و از خواننده‌ی خودش رو از خطرات چنین حکومت‌های آگاه کنه.

نوشتنِ این کتاب به سال ۱۹۴۹ مربوط میشه. با این‌حال نام‌گذاری کتاب جنبه‌ی هشداردهنده داشته. نویسنده می‌خواسته دنیا رو آگاه کنه که اگه جلوی قدرت‌گیری توتالیتاریسم رو نگیریم، در آینده‌ی نزدیک و شاید سالی نزدیک به همون سالی که در اسم کتاب اومده، دنیا شرایطی مشابه با شرایط کتاب داشته باشه.

خلاصه کتاب 1984 جورج اورول / کتاب هزار و نهصد و هشتاد و چهار / برادر بزرگ
خلاصه کتاب
1984
جنگ صلح است، آزادی بردگی‌ست و نادانی توانایی‌ست! جورج اورول
۳۵ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا مسعود امیرخانلو
نکته تاسف بار داستان اینجاست که خصلت ذاتی خودکامگی نوع بشر بجای تاثیر پذیری مثبت از این قبیل اتفاق ها که منتج به ایجاد دنیایی زیباتر میشه در جهت منافع شخصی خودشون اون شاگرد بد ذات میشن و دنیای بمراتب وحش تری از حیوانات ایجاد میکنن
chekida | چکیدا Sara Azizi
این کتاب بسیاااار زیباست کاش انقدر خلاصه نبود، من این کتاب رو چندین بار خوندم .. لطفا لطفا و لطفا این کتاب رو به هم معرفی کنیم، واقعا دنیا و دولت های دیکتاتور از این حرفه برای به زانو در آوردن مردمان یک سرزمین استفاده میکنند ،
chekida | چکیدا رقیه افخمی
نظم نوین جهانی هم داره با ما همینکارو میکنه رسانه هم داره اینکارو میکنه گمونم میخان بر علیه اندیشه خویشتن باشیم و غرق در تمایلات و افکاری که اونا میخان ما بهشون مشغول باشیم اونا کین؟
سوالات متداول

کتاب داستان شخصی به‌اسم وینستون اسمیت رو روایت می‌کنه که در دستگاه دولت، وظیفه‌ی سندسازی و تغییر آمارها رو به‌عهده داره. کتاب سعی داره ازطریق داستان، زندگی تحت یک حکومت توتالیتر رو به‌تصویر بکشه و از خواننده‌ی خودش رو از خطرات چنین حکومت‌های آگاه کنه.

نوشتنِ این کتاب به سال ۱۹۴۹ مربوط میشه. با این‌حال نام‌گذاری کتاب جنبه‌ی هشداردهنده داشته. نویسنده می‌خواسته دنیا رو آگاه کنه که اگه جلوی قدرت‌گیری توتالیتاریسم رو نگیریم، در آینده‌ی نزدیک و شاید سالی نزدیک به همون سالی که در اسم کتاب اومده، دنیا شرایطی مشابه با شرایط کتاب داشته باشه.

دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم