خلاصه کتاب اطاعت از اتوریته

اطاعت از قدرت چه بلایی سرِ شرافت میاره؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا مهدی غزنوی
تو موضوع تحقیق های این حالتی باید دید این پژوهش ها تحت نظر چه کسی انجام شده ایا سوگیری داشته متر معیار ها امار ها رو دقیق دونست اصلا کجا منتشر شده این تحقیق تا بتوان از اعتبار این تحقیق مطلع شد و اعتماد کرد در کل کتاب خوبیه
chekida | چکیدا مریم فلاح
جالب بود. واقعا دلیل اینکه مادربرابر حرف های بعضی آدم ها یا کارهاشون نمیتونیم اعتراص کنیم اون طرز فکرمون درمورد اون ها و همچنین توتاالیته اون هاس
chekida | چکیدا سجاد صنعت جو
قبلا خلاصه ای از آزمایش میلگرام خونده بودم ، ولی این خلاصه کتاب عالی بود ، هم لحن و بیان گوینده و هم خلاصه ای که ازش شده بود.
خلاصه کتاب اطاعت از اتوریته اثر استنلی میلگرام در چکیدا
خلاصه کتاب
اطاعت از اتوریته
اطاعت از قدرت چه بلایی سرِ شرافت میاره؟ استنلی میلگرام
۳۲ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا مهدی غزنوی
تو موضوع تحقیق های این حالتی باید دید این پژوهش ها تحت نظر چه کسی انجام شده ایا سوگیری داشته متر معیار ها امار ها رو دقیق دونست اصلا کجا منتشر شده این تحقیق تا بتوان از اعتبار این تحقیق مطلع شد و اعتماد کرد در کل کتاب خوبیه
chekida | چکیدا مریم فلاح
جالب بود. واقعا دلیل اینکه مادربرابر حرف های بعضی آدم ها یا کارهاشون نمیتونیم اعتراص کنیم اون طرز فکرمون درمورد اون ها و همچنین توتاالیته اون هاس
chekida | چکیدا سجاد صنعت جو
قبلا خلاصه ای از آزمایش میلگرام خونده بودم ، ولی این خلاصه کتاب عالی بود ، هم لحن و بیان گوینده و هم خلاصه ای که ازش شده بود.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم