خلاصه کتاب اطاعت از اتوریته

اطاعت از قدرت چه بلایی سرِ شرافت میاره؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۹
chekida | چکیدا سجاد صنعت جو
قبلا خلاصه ای از آزمایش میلگرام خونده بودم ، ولی این خلاصه کتاب عالی بود ، هم لحن و بیان گوینده و هم خلاصه ای که ازش شده بود.
chekida | چکیدا علی فرهودی
واقعا آفرین موضوعات با توجه به حال روز جامعه خودمون خیلی میتونه الهام بخش باشه عالی بود👌🏾
chekida | چکیدا مجید دادوند
کاش کسانی که به بچه ۱۰ ساله و زن و دختر بی گناه شلیک کردند این کتاب رو میخوندند
خلاصه کتاب اطاعت از اتوریته اثر استنلی میلگرام در چکیدا
خلاصه کتاب
اطاعت از اتوریته
اطاعت از قدرت چه بلایی سرِ شرافت میاره؟ استنلی میلگرام
۳۲ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۹
chekida | چکیدا سجاد صنعت جو
قبلا خلاصه ای از آزمایش میلگرام خونده بودم ، ولی این خلاصه کتاب عالی بود ، هم لحن و بیان گوینده و هم خلاصه ای که ازش شده بود.
chekida | چکیدا علی فرهودی
واقعا آفرین موضوعات با توجه به حال روز جامعه خودمون خیلی میتونه الهام بخش باشه عالی بود👌🏾
chekida | چکیدا مجید دادوند
کاش کسانی که به بچه ۱۰ ساله و زن و دختر بی گناه شلیک کردند این کتاب رو میخوندند
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم