خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب استثنایی ها

چیزهایی درباره‌ی موفقیت که کسی نمی‌گه
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۵
chekida | چکیدا Mohammad RST
خوب
chekida | چکیدا arian zare
فوق‌العاده خلاصه 😂🥰
خلاصه کتاب استثنایی ها / خلاصه کتاب از ما بهتران در چکیدا
خلاصه کتاب استثنایی ها / خلاصه کتاب از ما بهتران در چکیدا
خلاصه کتاب
استثنایی ها
چیزهایی درباره‌ی موفقیت که کسی نمی‌گه مالکوم گلدول
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۵
chekida | چکیدا Mohammad RST
خوب
chekida | چکیدا arian zare
فوق‌العاده خلاصه 😂🥰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم