خلاصه کتاب استثنایی ها

چیزهایی درباره‌ی موفقیت که کسی نمی‌گه
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۵
chekida | چکیدا arian zare
فوق‌العاده خلاصه 😂🥰
chekida | چکیدا Mohammad RST
خوب
خلاصه کتاب استثنایی ها / خلاصه کتاب از ما بهتران در چکیدا
خلاصه کتاب استثنایی ها / خلاصه کتاب از ما بهتران در چکیدا
خلاصه کتاب
استثنایی ها
چیزهایی درباره‌ی موفقیت که کسی نمی‌گه مالکوم گلدول
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۵
chekida | چکیدا arian zare
فوق‌العاده خلاصه 😂🥰
chekida | چکیدا Mohammad RST
خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم