خلاصه کتاب بازاریابی اجازه ای

ایجاد روابط پایدار با مشتری در دورانِ مرگِ تبلیغات
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان

دیدگاه اول رو تو ثبتش کن رفیق!

خلاصه کتاب بازاریابی اجازه ای / کتاب های ست گودین / تعریف بازاریابی اجازه ای
خلاصه کتاب بازاریابی اجازه ای / کتاب های ست گودین / تعریف بازاریابی اجازه ای
خلاصه کتاب
بازاریابی اجازه ای
ایجاد روابط پایدار با مشتری در دورانِ مرگِ تبلیغات ست گودین
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم