خلاصه کتاب قدرت آرمان ها

آیا واقعا ذات انسان شرور هست؟
۳۱ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا karim shahbazian
خوب
chekida | چکیدا مهدی باوجدان
خوب
خلاصه کتاب قدرت آرمان ها
خلاصه کتاب
قدرت آرمان ها
آیا واقعا ذات انسان شرور هست؟ ویلیام دیمون
۳۱ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا karim shahbazian
خوب
chekida | چکیدا مهدی باوجدان
خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم