خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب گاو بنفش

تنها راه بقا و رشد متمایزبودن هست
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب گاو بنفش ست گودین
خلاصه کتاب
گاو بنفش
تنها راه بقا و رشد متمایزبودن هست ست گودین
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم