خلاصه کتاب گاو بنفش

تنها راه بقا و رشد متمایزبودن هست
۳۰ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا عقیل جلالی
تعداد کتاب ها خیلی کمه و اینکه کتاب های قوی تر و کاربردی تر هم بذارید، همه جا پر شده از کتاب های ویترینی بی اصالت
chekida | چکیدا ناصر حسینی
گفتن جمله" کتاب میگه" خیلی تکرار میشه کامل نبودو یجورایی حقش ادا نشد
chekida | چکیدا مهدی بلوریان
کتاب خوبی بود و نکات قشنگی داشت
خلاصه کتاب گاو بنفش ست گودین
خلاصه کتاب
گاو بنفش
تنها راه بقا و رشد متمایزبودن هست ست گودین
۳۰ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا عقیل جلالی
تعداد کتاب ها خیلی کمه و اینکه کتاب های قوی تر و کاربردی تر هم بذارید، همه جا پر شده از کتاب های ویترینی بی اصالت
chekida | چکیدا ناصر حسینی
گفتن جمله" کتاب میگه" خیلی تکرار میشه کامل نبودو یجورایی حقش ادا نشد
chekida | چکیدا مهدی بلوریان
کتاب خوبی بود و نکات قشنگی داشت
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم