خلاصه کتاب گاو بنفش

تنها راه بقا و رشد متمایزبودن هست
۳۰ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا hadi razzaghi
عاليه
chekida | چکیدا محمدحسین حسن زاده فیروزآبادی
عالی
chekida | چکیدا Rahimeh Mahdavi
خوب
خلاصه کتاب گاو بنفش ست گودین
خلاصه کتاب
گاو بنفش
تنها راه بقا و رشد متمایزبودن هست ست گودین
۳۰ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا hadi razzaghi
عاليه
chekida | چکیدا محمدحسین حسن زاده فیروزآبادی
عالی
chekida | چکیدا Rahimeh Mahdavi
خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم