خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب صراحت تمام عیار

چطور در عین انسانیت، مدیر قاطعی باشیم؟
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب صراحت تمام عیار / ترجمه کتاب Radical Condor
خلاصه کتاب صراحت تمام عیار / ترجمه کتاب Radical Condor
خلاصه کتاب
صراحت تمام عیار
چطور در عین انسانیت، مدیر قاطعی باشیم؟ کیم اسکات
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم