خلاصه کتاب انقدر خوب باش که نتونن نادیده‌ت بگیرن

دنبال علایقت نرو تا موفق بشی
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا سمیه توانچه
خیلی خوب بود من خیلی وقته سردرگمم و حدود یک ماهه پیگیر اینم که از علایقم شغلم بیرون بکشم با اینکه طراح لوگو حرفه ای هستم ولی بهم چون حس خوبی نمیداد یعنی عاشق این شغل نبودم دنبال کار دیگه بودم
خلاصه کتاب انقدر خوب باش که نتونن نادیده‌ت بگیرن
خلاصه کتاب انقدر خوب باش که نتونن نادیده‌ت بگیرن
خلاصه کتاب
انقدر خوب باش که نتونن نادیده‌ت بگیرن
دنبال علایقت نرو تا موفق بشی کال نیوپورت
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا سمیه توانچه
خیلی خوب بود من خیلی وقته سردرگمم و حدود یک ماهه پیگیر اینم که از علایقم شغلم بیرون بکشم با اینکه طراح لوگو حرفه ای هستم ولی بهم چون حس خوبی نمیداد یعنی عاشق این شغل نبودم دنبال کار دیگه بودم
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم