خلاصه کتاب محکم بایست

هنر مقاومت در برابر جنون خودبهسازی
۳۰ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا مرتضی شهریاری
خیلی عمیق بود عالی
chekida | چکیدا فر اقاجان
👏🏻
chekida | چکیدا حامد فیاض
عالی، عالی، عالی
خلاصه کتاب محکم بایست
خلاصه کتاب
محکم بایست
هنر مقاومت در برابر جنون خودبهسازی سوند برینکمن
۳۰ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا مرتضی شهریاری
خیلی عمیق بود عالی
chekida | چکیدا فر اقاجان
👏🏻
chekida | چکیدا حامد فیاض
عالی، عالی، عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم