خلاصه کتاب شانس و موفقیت

افسانه‌ی سخت‌کوشی در موفقیت واقعیت نداره!
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا اصغر صابری
باعرض سلام وخسته نباشیداززحمات شما درساخت این برنامه بی نهایت تشکرمیکنم وامیدوارم که همواره درکارتان موفق مویدباشیدموضوعات جالبی روانتخاب کردیدواین امکان روایجادکردیدکه هرکس بسه به علاقه اش موضوعی روانتخاب کندموفقیت تنها با کارشبانه روزی
chekida | چکیدا Mohammad Saleh Moghaddasi
بسیارعالی
chekida | چکیدا قاسم خالقی
خوبب
خلاصه کتاب شانس و موفقیت از رابرت فرانک در چکیدا
خلاصه کتاب
شانس و موفقیت
افسانه‌ی سخت‌کوشی در موفقیت واقعیت نداره! رابرت فرانک
۳۲ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا اصغر صابری
باعرض سلام وخسته نباشیداززحمات شما درساخت این برنامه بی نهایت تشکرمیکنم وامیدوارم که همواره درکارتان موفق مویدباشیدموضوعات جالبی روانتخاب کردیدواین امکان روایجادکردیدکه هرکس بسه به علاقه اش موضوعی روانتخاب کندموفقیت تنها با کارشبانه روزی
chekida | چکیدا Mohammad Saleh Moghaddasi
بسیارعالی
chekida | چکیدا قاسم خالقی
خوبب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم