خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب در محاصره خودشیفته ها

خودت و اطرافیانت رو بشناس!
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا سعید حسین خانی
chekida | چکیدا سعید فرزامی
اوکی
chekida | چکیدا پرویز مکوندی
شناختی خوبی پیدا کردم
خلاصه کتاب در محاصره خودشیفته ها
خلاصه کتاب
در محاصره خودشیفته ها
خودت و اطرافیانت رو بشناس! توماس اریکسون
۲۶ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا سعید حسین خانی
chekida | چکیدا سعید فرزامی
اوکی
chekida | چکیدا پرویز مکوندی
شناختی خوبی پیدا کردم
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم