خلاصه کتاب در محاصره خودشیفته ها

خودت و اطرافیانت رو بشناس!
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا سارا بدرود
خوب بود
chekida | چکیدا فروغ شاهرخی فر
عالی
chekida | چکیدا سعید حسین خانی
خلاصه کتاب در محاصره خودشیفته ها
خلاصه کتاب
در محاصره خودشیفته ها
خودت و اطرافیانت رو بشناس! توماس اریکسون
۲۶ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا سارا بدرود
خوب بود
chekida | چکیدا فروغ شاهرخی فر
عالی
chekida | چکیدا سعید حسین خانی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم