خلاصه کتاب گزیده سخنان کنفوسیوس

شرافت و فضیلت از زبان یکی‌از بزرگترین حکیمان چینی
۳۰ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا مهدی مهری
عالی
chekida | چکیدا Ahoo azad
عالی و آموزنده بود صدای گوینده دلنشین و گیرا بود با تشکر از چکیدا خدا قوت
chekida | چکیدا مانی خجسته حامدی
عالی
خلاصه کتاب گزیده سخنان کنفوسیوس / کتاب آنالکت ها از کنفوسیوس
خلاصه کتاب
گزیده سخنان کنفوسیوس
شرافت و فضیلت از زبان یکی‌از بزرگترین حکیمان چینی کنفوسیوس
۳۰ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا مهدی مهری
عالی
chekida | چکیدا Ahoo azad
عالی و آموزنده بود صدای گوینده دلنشین و گیرا بود با تشکر از چکیدا خدا قوت
chekida | چکیدا مانی خجسته حامدی
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم