خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب گزیده سخنان کنفوسیوس

شرافت و فضیلت از زبان یکی‌از بزرگترین حکیمان چینی
۱۴ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا پروا حسنزاده
مرسی از زحمات شما سپاسگزارم
خلاصه کتاب گزیده سخنان کنفوسیوس / کتاب آنالکت ها از کنفوسیوس
خلاصه کتاب
گزیده سخنان کنفوسیوس
شرافت و فضیلت از زبان یکی‌از بزرگترین حکیمان چینی کنفوسیوس
۱۴ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا پروا حسنزاده
مرسی از زحمات شما سپاسگزارم
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم