خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب گزیده سخنان کنفوسیوس

شرافت و فضیلت از زبان یکی‌از بزرگترین حکیمان چینی
۳۰ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا عبدالحسین نریموسائی
خسته نباشید به چکیدا
chekida | چکیدا علی ملکی
سپاس
chekida | چکیدا سارا نیک شایان
عالی
خلاصه کتاب گزیده سخنان کنفوسیوس / کتاب آنالکت ها از کنفوسیوس
خلاصه کتاب
گزیده سخنان کنفوسیوس
شرافت و فضیلت از زبان یکی‌از بزرگترین حکیمان چینی کنفوسیوس
۳۰ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا عبدالحسین نریموسائی
خسته نباشید به چکیدا
chekida | چکیدا علی ملکی
سپاس
chekida | چکیدا سارا نیک شایان
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم