خلاصه کتاب افسانه کاریزما

جاذبه‌ی شخصیتی خودت رو بالا ببر
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا محمد هادی حسینی
خیلی کیف کردم ، فوق العاده بود ، ممنونم ازت چکیدا
chekida | چکیدا mohamad hakami
برای کسی که تازه میخواد اطلاع کسب کن. ارزش یک بار مطالعه رو داره
chekida | چکیدا Hossein Mazinani
کتاب خوبی بود برای آشنایی با کاریزما
خلاصه کتاب افسانه کاریزما هنر جذاب بودن
خلاصه کتاب
افسانه کاریزما
جاذبه‌ی شخصیتی خودت رو بالا ببر اولیویا فاکس کابان
۳۹ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا محمد هادی حسینی
خیلی کیف کردم ، فوق العاده بود ، ممنونم ازت چکیدا
chekida | چکیدا mohamad hakami
برای کسی که تازه میخواد اطلاع کسب کن. ارزش یک بار مطالعه رو داره
chekida | چکیدا Hossein Mazinani
کتاب خوبی بود برای آشنایی با کاریزما
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم