خلاصه کتاب افسانه کاریزما

جاذبه‌ی شخصیتی خودت رو بالا ببر
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۹
chekida | چکیدا مریم طلاچی
لذت بردم و بسیار فکر زیباییست معرفی کتابی دیگر در انتهای هر اپیزود😉👌🏻
chekida | چکیدا mohamad hakami
برای کسی که تازه میخواد اطلاع کسب کن. ارزش یک بار مطالعه رو داره
chekida | چکیدا محمد هادی حسینی
خیلی کیف کردم ، فوق العاده بود ، ممنونم ازت چکیدا
خلاصه کتاب افسانه کاریزما هنر جذاب بودن
خلاصه کتاب
افسانه کاریزما
جاذبه‌ی شخصیتی خودت رو بالا ببر اولیویا فاکس کابان
۳۹ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۹
chekida | چکیدا مریم طلاچی
لذت بردم و بسیار فکر زیباییست معرفی کتابی دیگر در انتهای هر اپیزود😉👌🏻
chekida | چکیدا mohamad hakami
برای کسی که تازه میخواد اطلاع کسب کن. ارزش یک بار مطالعه رو داره
chekida | چکیدا محمد هادی حسینی
خیلی کیف کردم ، فوق العاده بود ، ممنونم ازت چکیدا
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم