خلاصه کتاب آخرین سخنرانی

زندگی از نگاه کسی که ۶ ماه بیشتر زنده نیست
۳۱ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا رضا ایرجی
خوب بود ممنون
chekida | چکیدا کامران ذوالفقاری
عالی
chekida | چکیدا نخود فرنگی
خدابیامرزتش خوبه بخونید
خلاصه کتاب آخرین سخرانی
خلاصه کتاب
آخرین سخنرانی
زندگی از نگاه کسی که ۶ ماه بیشتر زنده نیست رندی پاش
۳۱ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا رضا ایرجی
خوب بود ممنون
chekida | چکیدا کامران ذوالفقاری
عالی
chekida | چکیدا نخود فرنگی
خدابیامرزتش خوبه بخونید
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم