خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب آخرین سخنرانی

زندگی از نگاه کسی که ۶ ماه بیشتر زنده نیست
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا محمد زارعی
خیلی سخته که بدونی فقط ۶ ماه دیگه زنده ای، ولی با اینحال بتونی بازم ادامه بدی...
chekida | چکیدا Abedin Ansari
حتما بخونید
chekida | چکیدا Hosein Ehtesham
بدک نبود
خلاصه کتاب آخرین سخرانی
خلاصه کتاب
آخرین سخنرانی
زندگی از نگاه کسی که ۶ ماه بیشتر زنده نیست رندی پاش
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا محمد زارعی
خیلی سخته که بدونی فقط ۶ ماه دیگه زنده ای، ولی با اینحال بتونی بازم ادامه بدی...
chekida | چکیدا Abedin Ansari
حتما بخونید
chekida | چکیدا Hosein Ehtesham
بدک نبود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم