خلاصه کتاب آن اصل کاری

حقیقتی ساده که در پسِ نتایج عالی پنهان شده
۲۹ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا سعید حمزه
عالی
chekida | چکیدا Abedin Ansari
حتما بخونید
chekida | چکیدا یاسین محمدی
جالب بود
خلاصه کتاب آن اصل کاری
خلاصه کتاب
آن اصل کاری
حقیقتی ساده که در پسِ نتایج عالی پنهان شده گری کلر
۲۹ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا سعید حمزه
عالی
chekida | چکیدا Abedin Ansari
حتما بخونید
chekida | چکیدا یاسین محمدی
جالب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم