خلاصه کتاب مرید راستین

چطور توده‌ها رو فریب میدن؟
۲۳ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا بهروز خوش اقبال
خوب ..
chekida | چکیدا امیررضا احمدی عبدآباد
اطلاعات خوبی داد
chekida | چکیدا مهدی اصغری
عالی
خلاصه کتاب مرید راستین اثر اریک هوفر در چکیدا
خلاصه کتاب
مرید راستین
چطور توده‌ها رو فریب میدن؟ اریک هوفر
۲۳ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا بهروز خوش اقبال
خوب ..
chekida | چکیدا امیررضا احمدی عبدآباد
اطلاعات خوبی داد
chekida | چکیدا مهدی اصغری
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم