خلاصه کتاب خرد جامعه ستیزان

درس‌های موفقیت از قاتلان سریالی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۱
chekida | چکیدا الهه منصوری
جالب بود
chekida | چکیدا علی ملکی
سپاس
chekida | چکیدا حسین مظاهری
خوب
خلاصه کتاب خرد جامعه ستیزان
خلاصه کتاب
خرد جامعه ستیزان
درس‌های موفقیت از قاتلان سریالی کوین داتون
۳۳ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۱
chekida | چکیدا الهه منصوری
جالب بود
chekida | چکیدا علی ملکی
سپاس
chekida | چکیدا حسین مظاهری
خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم